fbpx

Giải pháp G/On với Zero-Trust

Giải pháp truy cập từ xa G/On

Những thách thức về an ninh mạng đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây khi các cuộc tấn công ngày càng trở nên tinh vi và đa dạng hơn. Bên cạnh đó, các phương pháp bảo mật truyền thống, chỉ chủ yếu tập trung xung quanh của hệ thống mạng đã không còn hiệu quả. Vì vậy, Giải pháp Zero Trust nổi lên như một mô hình hiệu quả để giải quyết tốt các yêu cầu bảo mật đang thay đổi cho doanh nghiệp hiện nay, mô hình này có khả năng giả định để “nghi ngờ” tất cả các người dùng, thiết bị, máy chủ và các mạng không an toàn.

Bằng cách này, giải pháp truy cập từ xa G/On với Zero-Trust là sự kết hợp tuyệt vời dành cho phương thức làm việc từ xa vốn đề cao tính bảo mật.

Nguyên tắc không tin tưởng là cốt lõi

Mô hình bảo mật Zero-Trust mang đến sự thay đổi khi đề cao nguyên tắc cốt lõi là không tin tưởng bất kỳ ai, bất kỳ thiết bị nào và luôn xác minh mọi thứ.

Giải pháp truy cập làm việc từ xa G/On cũng đã hoạt động theo mô hình bảo mật này khi cho phép những người dùng đã được xác minh vào hệ thống và cách ly hoàn toàn mạng lưới của bạn với thế giới bên ngoài.

Khả năng tích hợp

Với chiến lược “Không tin cậy” G/On đã tích hợp thêm những tính năng bảo mật khác bên cạnh mô hình bảo mật Zero-Trust như:

  • Sử dụng xác thực 2 yếu tố (2FA).
  • Mã hóa AES 256.
  • Chống sao chép dữ liệu trên máy tính ở ngoài văn phòng, đảm bảo chống rò rì dữ liệu.
  • Sử dụng ủy quyền chuyển tiếp cổng phân tán (distributed port forwarding proxy) để tạo kết nối ảo giữa máy nguồn kết nối từ xa (client) và máy đích tại công ty (các máy client không được phép gia nhập vào mạng nội bộ của công ty nhằm đảm bảo chính sách bảo mật).
  • Truy cập dựa trên phân quyền, quản lý tập trung.
  • Khả năng mở rộng quy mô truy cập.

Giải pháp tuyệt vời khi làm việc từ xa

Với sự kết hợp giữa giải pháp truy cập từ xa G/On với mô hình bảo mật Zero-Trust cung cấp một tập hợp toàn diện: khả năng mở rộng, tính bảo mật cao, quản lý tập trung. Một sự kết hợp giải quyết các thách thức tron truy cập làm việc từ xa của bạn.