Download

Tài liệu thông tin sản phẩm

Tài liệu giới thiệu chi tiết về sản phẩm SecureDesktop và G/On

Slide giới thiệu Soliton SecureDesktop

Tải về

Tài liệu giới thiệu sản phẩm Soliton SecureDesktop

Tải về

Slide giới thiệu G/On

Tải về

Tài liệu giới thiệu sản phẩm Soliton G/On

Tải về

G/On cần thiết cho làm việc từ xa như thế nào?

Tải về

Tài liệu Hướng dẫn

Tải về các tài liệu hướng dẫn cho sản phẩm Soliton SecureDesktop và G/On.

Hướng dẫn sử dụng SSD ClientAdmin dành cho Quản trị viên (Admin)

Hướng dẫn sử dụng Soliton SecureDesktop dành cho người sử dụng thông thường (User)

Hướng dẫn cài đặt Soliton SecureDesktop dành cho người sử dụng thông thường (User)

Tải về

Hướng dẫn sử dụng G/On dành cho người sử dụng

Hướng dẫn thiết lập và sử dụng G/On dành cho người quản trị

Phần mềm

Tải về các bản cài đặt phần mềm SecureDesktop Streamer, phần mềm SecureDesktop Client phục vụ kết nối truy cập máy tính tại văn phòng để làm việc từ xa.

Tải về phần mềm Splashtop Streamer cho windows (cài trên máy tính đích kết nối tại văn phòng)

Tải về

Tải về phần mềm Splashtop Streamer cho Mac (cài trên máy tính đích kết nối tại văn phòng)

Tải về

Tải về phần mềm SecureDesktop Client cho windows

Tải về

Tải về phần mềm SecureDesktop Client cho Mac

Tải về

Tải về phần mềm SecureDesktop Client cho iPad và iPhone

ios

Tải về phần mềm SecureDesktop Client cho Android

Google Play Store