Soliton SecureDesktop

Đáp ứng nhu cầu làm việc từ xa của nhân viên thông qua dịch vụ truy cập máy tính tại công ty/tổ chức theo cách an toàn và bảo mật, được quản lý chặt chẽ và có thể triển khai sử dụng ngay trong vài giờ với hình thức dịch vụ điện toán đám mây.

G/On

Đáp ứng nhu cầu truy cập máy tính tại văn phòng để làm việc từ xa một cách an toàn và tiện lợi thông qua một thiết bị USB nhỏ gọn chứa Token xác thực thiết bị và người dùng có thể “cắm & xài” tại mọi máy tính cá nhân mà không lo ngại virus.