fbpx

Lưu trữ đám mây VS Lưu trữ nội bộ

Lưu trữ đám mây VS Lưu trữ nội bộ

Hai phương thức lưu trữ đang được rất nhiều doanh nghiệp sử dụng là lưu trữ đám mây và lưu trữ nội bộ. Vậy chúng khác nhau thế nào? Đâu là giải pháp doanh nghiệp bạn cần?