Điều khoản vận hành Dịch vụ Soliton SecureDesktop Cloud

Công ty Cổ phần Phần mềm Luvina

(Cập nhật lần cuối ngày 25/08/2021)

PHẦN I – CÁC ĐIỀU KHOẢN – ĐIỀU KIỆN

 1. Quy tắc xử lý và Nội dung dịch vụ.

– Công ty Cổ phần Phần mềm Luvina (dưới đây gọi là “Công ty”, hay “Luvina”, hay “Chúng tôi”) cung cấp dịch vụ truy cập máy tính làm việc từ xa Soliton SecureDesktop dưới hình thức dịch vụ điện toán đám mây (dưới đây gọi là “Dịch vụ”) cho các Bên ký kết Hợp đồng (dưới đây gọi là “Khách hàng”) dựa theo các Điều khoản Vận hành Dịch vụ Soliton SecureDesktop này (dưới đây gọi là “Điều khoản dịch vụ”).

– Dịch vụ Soliton SecureDesktop Cloud sẽ được Luvina cung cấp, và Khách hàng đăng ký sử dụng theo số lượng tài khoản Người sử dụng (“User”) và Thời lượng sử dụng dịch vụ (“Thời lượng”) thông qua các đơn đặt hàng (“Đơn hàng”).

– Sau khi Luvina khởi tạo dịch vụ và bàn giao tài khoản Quản trị viên (tài khoản “Admin”) kèm hướng dẫn sử dụng, Khách hàng tự chịu trách nhiệm quản lý User.

 1. Thay đổi về Điều khoản dịch vụ.

Khi có thay đổi về nội dung Điều khoản dịch vụ, Luvina sẽ thông báo tới Khách hàng về nội dung thay đổi và ngày hiệu lực cho những thay đổi trên website https://teleworking.vn hoặc bằng hình thức gửi email đến địa chỉ email được chỉ định làm Phương thức liên lạc của Khách hàng trong Hợp đồng.

Trong trường hợp này, Khách hàng sẽ được coi là đã đồng ý với những thay đổi của Điều khoản dịch vụ.

 1. Quốc gia lưu trữ dữ liệu.

Dữ liệu được Luvina lưu trữ trên máy chủ đặt tại Việt Nam và tuân theo mọi quy định của luật pháp Việt Nam.

 1. Yêu cầu về xóa dữ liệu

Khi Hợp đồng chấm dứt, toàn bộ dữ liệu dưới hình thức điện tử của Khách hàng bao gồm danh sách người sử dụng, nhật ký truy cập của người sử dụng lưu trữ trên hệ thống máy chủ của Luvina sẽ được xóa vĩnh viễn sau 45 ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, hoặc nếu có quy định khác trong Phụ lục 01 của Hợp đồng về Thỏa thuận bảo mật thông tin thì quy định trong Phụ lục 01 sẽ được áp dụng.

 1. Thông báo trước khi ngừng cung cấp dịch vụ

Chúng tôi sẽ thông báo trước 6 tháng trên website https://teleworking.vn, hoặc website https://www.luvina.net, và gửi email tới địa chỉ email được chỉ định làm Phương thức liên lạc của Khách hàng trong Hợp đồng đã ký.

 1. Nâng cấp phiên bản cho phần mềm mà công ty cung cấp

Khách hàng nên tiến hành nâng cấp phiên bản cho phần mềm chỉ định của dịch vụ theo liên lạc từ phía Công ty. Công ty sẽ tiến hành nâng cấp phiên bản cho hệ thống dịch vụ khi cần.

 1. Quy định về đơn hàng tối thiểu và quyền sử dụng tài khoản Người dùng.

– Dịch vụ yêu cầu Khách hàng luôn duy trì tối thiểu 10 User (Bao gồm cả tài khoản Người quản trị (“Admin”).

– Với mỗi Đơn hàng yêu cầu Khách hàng đặt hàng thời lượng tối thiểu 03 tháng.

– Với mỗi tài khoản User được cấp, Khách hàng chỉ được phép sử dụng cho 01 người sử dụng trên tối đa 05 (năm) thiết bị (bao gồm cả thiết bị được điều khiển (“Streamer”) và thiết bị điều khiển (“Client”)).

 1. Nội dung và mục đích sử dụng thông tin thu thập từ dịch vụ

Dịch vụ này sẽ thu thập các thông tin sau đây liên quan tới Khách hàng và những Người sử dụng dịch vụ:

             1) Thông tin thu thập khi đăng ký sử dụng dịch vụ

Là các loại thông tin đã được Khách hàng cung cấp trong Hợp đồng và các Đơn hàng. Các thông tin này được dùng để thông báo cho Khách hàng, cung cấp dịch vụ hỗ trợ, quản lý thông tin bán hàng và giao dịch, xây dựng hệ thống dịch vụ. Ngoài ra, các thông tin đó còn có thể được sử dụng để yêu cầu hợp tác về sản phẩm hoặc khảo sát thăm dò, thông báo các sự kiện, hội thảo, dịch vụ, sản phẩm liên quan tới công ty.

             2) Thông tin mà các User và Admin của Khách hàng lưu vào dịch vụ này

Được dùng làm thông tin thiết định giúp hệ thống dịch vụ vận hành. Gồm các thông tin về thiết bị sử dụng dịch vụ: Tên sản phẩm, phiên bản, IMEI, UDID, địa chỉ MAC của thiết bị.

3) Thông tin được ghi trong Nhật ký của dịch vụ (“Log”)

Được sử dụng để kiểm tra các sự kiện xảy ra khi cung cấp và sử dụng dịch vụ, điều tra lỗi… Gồm các thông tin sau đây:

 • Log chứng thực: User ID, IP thiết bị đầu cuối, Số serial của chứng chỉ số khách hàng.
 • Log liên quan tới người dùng: User ID, địa chỉ MAC của thiết bị, IP thiết bị đầu cuối, trạng thái kết nối.
 1. Hỗ trợ dịch vụ
 • Công ty sẽ trực tiếp hoặc có thể thông qua đại lý bán hàng để cung cấp thông tin kỹ thuật liên quan đến dịch vụ này và hỗ trợ các thắc mắc kỹ thuật gửi đến từ người quản lý của Khách hàng.
 • Chúng tôi tiếp nhận các hỏi đáp và yêu cầu hỗ trợ 24/7 thông qua form gửi liên hệ trên website tại địa chỉ https://teleworking.vn/lien-he/, qua email [email protected], hoặc số hotline: 0366 49 63 99.
 • Công ty có quyền không trả lời các câu hỏi không phải từ người quản lý của Khách hàng, ví dụ như câu hỏi trực tiếp từ những người sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, Khách hàng hoặc người quản lý của Khách hàng đặt câu hỏi cho chúng tôi phải hiểu phương thức và cơ chế hoạt động cơ bản của dịch vụ đối tượng và có kiến thức kỹ thuật cơ bản cần thiết cho việc vận hành và quản lý hệ thống. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉ trả lời các câu hỏi không thể giải quyết bằng cách tham khảo các hướng dẫn sử dụng mà chúng tôi đã cung cấp.
 • Ngôn ngữ mà công ty chúng tôi sử dụng để hỗ trợ là Tiếng Việt.
 • Khi nhận được sự hỗ trợ của Chúng tôi, Khách hàng hoặc người quản lý của Khách hàng sẽ điều tra xem nguyên nhân của sự cố là vấn đề từ phía môi trường của Khách hàng hay vấn đề với hệ thống dịch vụ hoặc phần mềm do dịch vụ chỉ định do chúng tôi cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cho chúng tôi chỉ định và thực hiện các cuộc điều tra khoanh vùng khi cần thiết.
 • Sau khi bàn giao tài khoản Admin cho Khách hàng, Chúng tôi sẽ không còn chịu trách nhiệm quản lý thông tin về tài khoản Admin, cũng như các tài khoản User do Khách hàng tạo ra. Khách hàng có trách nhiệm tự quản lý tài khoản và chịu trách nhiệm nếu để mất tài khoản, tuy nhiên Công ty sẽ hỗ trợ Khách hàng khôi phục lại tài khoản Admin trong trường hợp này. Mọi chi phí phát sinh (nếu có) cho việc khôi phục thông tin tài khoản do Khách hàng chịu.
 • Công ty không đảm bảo rằng dịch vụ này khi hoạt động trong môi trường của Khách hàng hoặc người sử dụng dịch vụ thì hiệu suất mà dịch vụ này phải cung cấp theo các thông số kỹ thuật của nó sẽ được thể hiện đúng trong môi trường đó. Vì lý do này, công ty chúng tôi sẽ đưa ra phán quyết theo quyết định của mình về phương pháp điều tra các lỗi do sử dụng dịch vụ này trong môi trường của khách hàng, về phạm vi hỗ trợ của công ty chúng tôi v.v.
 • Về vấn đề điều tra lỗi, nếu chúng tôi xác định không xác định được nguyên nhân do thiếu thông tin cần thiết cho việc điều tra, không xác nhận được khả năng tái hiện của hiện tượng v.v. thì có thể chúng tôi sẽ kết thúc hỗ trợ đối với lỗi đó.
 • Công ty không đảm bảo hoạt động của dịch vụ không bị thay đổi khi có bất kỳ phát sinh liên quan tới những việc như, thay đổi thiết định phần mềm cùng tồn tại trên thiết bị sử dụng dịch vụ và nâng cấp hệ điều hành (“OS”) của thiết bị mà dịch vụ đang hoạt động… Do đó, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi không đảm bảo sẽ giải quyết những vấn đề liên quan tới việc như, cập nhật phần mềm chỉ định bởi dịch vụ đang sử dụng hoặc điều tra, làm rõ nguyên nhân của sự cố xảy ra trong môi trường của Khách hàng hoặc người sử dụng dịch vụ.
 • Trong trường hợp thông tin kỹ thuật và hỗ trợ do chúng tôi cung cấp gây thiệt hại cho Khách hàng, công ty chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề, nhưng công ty chúng tôi sẽ không bồi thường thiệt hại do những phát sinh liên quan tới vấn đề đã xảy ra.

 

 1. Bảo hành và miễn trừ trách nhiệm
 • Công ty chúng tôi sẽ giám sát hoạt động của hệ thống dịch vụ theo cam kết quy định trong Phần III của Điều khoản dịch vụ này.
 • Công ty chúng tôi có thể tạm dừng hệ thống dịch vụ một cách bất thường để bảo trì, kiểm tra và cho các mục đích khác của hệ thống dịch vụ. Tuy nhiên, trường hợp công ty chúng tôi cho là cấp thiết, chúng tôi có thể tạm ngưng hệ thống dịch vụ bằng một phương pháp hoặc chế độ khác với phương thức được chỉ định trong Phần III của Điều khoản dịch vụ này.
 • Công ty chúng tôi sẽ thông báo thông tin về các lỗi hệ thống dịch vụ qua website hoặc qua email đến địa chỉ email được Khách hàng chỉ định làm phương thức liên lạc trong Hợp đồng đã ký kết.
 • Khách hàng và các User của Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm khi cài đặt phần mềm do dịch vụ chỉ định (bao gồm cả phiên bản nâng cấp) vào thiết bị sử dụng dịch vụ. Theo đó, Khách hàng được xem là đã hiểu rõ tình trạng của các phần mềm đi kèm dịch vụ và đồng ý với các điều khoản sử dụng dịch vụ trong hợp đồng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại phát sinh cho Khách hàng hoặc User của Khách hàng do những sai sót trong việc cài đặt hoặc sử dụng phần mềm do dịch vụ chỉ định.
 • Về thông tin tài khoản như Tên truy cập (“UserName”, hay “UserID”) và thông tin xác thực bí mật như mật khẩu đã cung cấp cho Khách hàng, trường hợp có phát sinh thiệt hại do lỗi trong việc sử dụng của Khách hàng hoặc sử dụng trái phép bởi bên thứ ba thì công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan tới dịch vụ khi thông tin của Khách hàng đã được chúng tôi gửi qua email bị chuyển tiếp cho bên thứ ba, trừ trường hợp đó là do cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng từ phía chúng tôi.
 • Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng không có dịch vụ, hệ thống máy tính và thông tin điện tử nào là hoàn hảo và luôn có thể xảy ra lỗi, thời gian gián đoạn (“downtime”) có thể xảy ra trong khi sử dụng dịch vụ. Chúng tôi không đảm bảo 100% rằng dịch vụ hoặc các thiết bị được sử dụng trong dịch vụ không làm gián đoạn, lỗi hay chậm trễ cho hệ thống trong quá trình hoạt động.
 • Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà Khách hàng phải chịu do việc Khách hàng làm mất thông tin đã đăng ký hoặc lưu trữ trong hệ thống dịch vụ của chúng tôi.
 • Công ty sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào, khi hệ thống và đường truyền internet của Khách hàng có phát sinh lỗi dẫn tới việc không sử dụng được dịch vụ của Chúng tôi.
 • Công ty không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và hữu ích của thông tin, dữ liệu, v.v. mà Khách hàng thu được khi sử dụng dịch vụ.
 • Công ty đảm bảo tính hợp pháp khi triển khai dịch vụ và đảm bảo rằng việc thực hiện dịch vụ không vi phạm bản quyền, quyền sở hữu công nghiệp hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, điều này sẽ không được áp dụng nếu Khách hàng vi phạm hướng dẫn triển khai hoặc vi phạm Hợp đồng.
 • Tất cả bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của Luvina và đối tác của Luvina sẽ không được chuyển giao cho Khách hàng, trừ các quyền được thỏa thuận rõ ràng trong Hợp đồng.
 • Dịch vụ chúng tôi cung cấp không đảm bảo sẽ ngăn chặn được 100% những sự cố phát sinh liên quan tới việc rõ rỉ thông tin bí mật và thông tin cá nhân thuộc sở hữu của Khách hàng.
 • Chúng tôi không đảm bảo rằng các chức năng của dịch vụ có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của Khách hàng về việc bảo vệ hệ thống an toàn và không bị ảnh hưởng bởi phần mềm độc hại, các cuộc tấn công nguy hiểm và các mối đe dọa khác.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ lỗi hoặc sự cố phát sinh từ dịch vụ, phần cứng hoặc phần mềm được cung cấp, sở hữu bởi bên thứ ba hoặc thuộc sở hữu của Khách hàng có liên quan đến dịch vụ chúng tôi cung cấp.
 • Nếu môi trường của thiết bị sử dụng dịch vụ (Hệ điều hành được cung cấp bởi các công ty bao gồm Microsoft, Apple, Google, các điều kiện dành riêng cho các kiểu máy như PC và điện thoại thông minh v.v.) thay đổi thì có thể các chức năng do dịch vụ cung cấp sẽ bị thay đổi hoặc hạn chế.
 • Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc không tuân theo hướng dẫn, chỉ dẫn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do Khách hàng vi phạm hợp đồng, vi phạm Điều khoản dịch vụ này, hoặc không tuân thủ các hướng dẫn của chúng tôi khi triển khai và sử dụng dịch vụ.
 • Ngoại trừ những điều đã được làm rõ trong Hợp đồng thì công ty chúng tôi không thực hiện bất kỳ bảo hành nào cho Khách hàng.
 • Về trách nhiệm Luvina đối với Khách hàng liên quan đến việc vi phạm Hợp đồng hoặc Điều khoản dịch vụ này, chúng tôi sẽ lấy giới hạn tối đa là số tiền phí trong tháng đã phát sinh do vi phạm mà đã gây tổn thất đối với Khách hàng.
 1. Các khoản mục cấm và khoản mục theo dõi
 • Khi sử dụng dịch vụ này, Khách hàng và người sử dụng dịch vụ không được thực hiện các hành vi quy định dưới đây, hoặc các hành vi tương tự như vậy. Áp dụng tương tự cho bên thứ ba sử dụng dịch vụ. Trường hợp Khách hàng và người sử dụng dịch vụ để bên thứ ba thực hiện thì cũng phải tuân thủ những quy định này:

11.1. Hành vi giả mạo/xóa/phá hủy thông tin trên SSD ClientAdmin, phần mềm đi kèm dịch vụ và hệ thống dịch vụ.

11.2. Hành vi cho thuê có kì hạn/sao chép/bán/cung cấp phần mềm đi kèm dịch vụ cho bên thứ ba và các hành vi tương đương khác.

11.3. Hành vi Reverse engineering/Decompile/Disassemble đối với phần mềm đi kèm dịch vụ và các hành vi tương đương khác.

11.4. Hành vi nhập/gửi phần mềm độc hại/dữ liệu trái phép/ vào hệ thống dịch vụ.

11.5. Hành vi sử dụng trái quy định mà hệ thống dịch vụ công bố.

11.6. Hành vi vi phạm trật tự công cộng và đạo đức liên quan đến dịch vụ này.

11.7. Hành vi có rủi ro gây tổn hại đến uy tín của dịch vụ, uy tín của Luvina hoặc uy tín của các đơn vị/chủ thể liên quan.

11.8. Hành vi phỉ báng/vu khống người khác, xâm phạm quyền riêng tư, bôi nhọ danh dự.

11.9. Hành vi gửi “spam mail” hoặc các hành vi tương tự.

11.10. Hành vi sử dụng chức năng của dịch vụ để đăng ký hoặc upload trái phép lên website các thông tin về khách hàng, công ty chúng tôi hoặc các công ty liên kết.

11.11. Hành vi chỉ dựa trên phân tích (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc profiling) tự động các dữ liệu thu thập/tạo ra từ dịch vụ, để thực hiện các quyết định gây ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc làm phát sinh các quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý đối với một cá nhân.

11.12. Các hành vi khác mà công ty chúng tôi phán định là không phù hợp.

 • Khách hàng có trách nhiệm loại bỏ thông tin cá nhân khỏi tên thiết bị sử dụng dịch vụ và các file có thể bị đọc, bị gửi đến hệ thống dịch vụ hoặc phần mềm đi kèm dịch vụ.
 • Để giám sát các hành vi trái phép trong việc sử dụng/thao tác/truy cập v.v hệ thống dịch vụ và hệ thống SSD ClientAdmin, công ty chúng tôi thực hiện việc quản lý lịch sử sử dụng dịch vụ của Khách hàng và người sử dụng dịch vụ.
 • Chúng tôi sẽ lưu giữ lịch sử sử dụng, nhưng không bao gồm thông tin cá nhân trong khoảng thời gian mà chúng tôi nhận cho là cần thiết. Trừ trường hợp theo quy định sau khi chấm dứt Hợp đồng.
 1. Cấm chuyển giao quyền và nghĩa vụ

Khách hàng và Luvina sẽ không thể chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo Hợp đồng và Điều khoản dịch vụ này cho bên thứ ba, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của một trong hai bên. Tuy nhiên, trong phạm vi được luật pháp  cho phép, chúng tôi có thể ủy quyền, ký hợp đồng phụ hoặc thuê ngoài để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng và Điều khoản dịch vụ này cho bên thứ ba, bao gồm các công ty liên quan của chúng tôi, mà không cần sự đồng ý của Khách hàng.

 1. Thông báo về sự cố bảo mật thông tin

Trường hợp Công ty xác nhận có phát sinh sự cố bảo mật thông tin và sự cố này gây ra hoặc có khả năng gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho Khách hàng, thì chúng tôi sẽ thông báo trên website hoặc gửi email tới địa chỉ email đã đăng ký làm phương thức liên lạc trong Hợp đồng. Nội dung thông báo bao gồm ngày giờ xảy ra sự cố, chi tiết và phạm vi ảnh hưởng dự kiến, cùng tình hình thực thi các biện pháp đối phó.

 1. Loại trừ các lực lượng chống đối xã hội
 • Các Bên ký kết hợp đồng cam đoan người sử dụng dịch vụ, công ty sử dụng dịch vụ cùng các công ty con của họ và các công ty liên kết khác, cũng như cán bộ, giám đốc, nhân viên chính thức, nhân viên hợp đồng và nhà đầu tư lớn của các công ty đó đều không liên quan đến các lực lượng chống đối xã hội. Và phải đảm bảo điều này sẽ không xảy ra trong tương lai.
 • Nếu những đơn vị, cá nhân được liệt kê trên đây bị phát hiện là lực lượng chống đối xã hội hoặc dính líu tới các lực lượng chống đối xã hội, chúng tôi có thể hủy bỏ hợp đồng và hủy bỏ dịch vụ mà Khách hàng đã mua ngay lập tức mà không cần thông báo hoặc thực hiện bất kỳ thủ tục nào khác.
 • Trường hợp hủy bỏ hợp đồng và giấy phép theo các quy định ở điều khoản ở trên, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với Khách hàng.
 • Trường hợp Hợp đồng và dịch vụ bị hủy bỏ theo các quy định nêu trên, thì Công ty được phép yêu cầu Khách hàng bồi thường thiệt hại.
 1. Miễn trừ trường hợp bất khả kháng và các Trường hợp loại trừ.

Với các “Trường hợp bất khả kháng” và “Trường hợp loại trừ”:

 • Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi trực tiếp hoặc gián tiếp nào gây ra cho Khách hàng do lỗi hoặc khiếm khuyết của hệ thống dịch vụ hoặc do lỗi của phần mềm bao gồm cả phần mềm được chỉ định sử dụng cho dịch vụ.
 • Khách hàng và Công ty sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện chậm các nghĩa vụ theo Hợp đồng và Điều khoản dịch vụ này do thiên tai, động đất, tai nạn và các lý do bất khả kháng ngoài tầm kiểm soát của cả hai bên.
 • Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp và ngẫu nhiên, gây ra liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này. (Bao gồm (chứ không phải chỉ riêng) khiếm khuyết của phần cứng phía khách hàng hoặc của các phần mềm khác. Bất kể đó là hư hỏng thông thường hay chuyên biệt).
 • Công ty sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp Hợp đồng và Điều khoản dịch vụ này không được thực hiện hoặc bị chậm trễ, hoặc phát sinh thiệt hại do các hành vi bất hợp pháp như: truy cập trái phép hoặc hack vào hệ thống dịch vụ công ty bởi một bên thứ ba mà không thể ngăn chặn hết được bằng các biện pháp cần thiết. Tuy nhiên, trường hợp vi phạm do cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng từ phía chúng tôi, thì điều khoản này sẽ không được áp dụng.
 1. Các vấn đề cần thảo luận

Nếu có bất kỳ khúc mắc nào về phần giải thích các khoản mục trong Điều khoản dịch vụ hoặc các nội dung không được ghi trong Điều khoản đó thì Công ty và Khách hàng sẽ cùng thống nhất, quyết định sau khi đạt thỏa thuận.

PHẦN II – CÁC ĐỊNH NGHĨA

Các khái niệm, thuật ngữ sau đây được sử dụng xuyên suốt trong việc tìm hiểu, tư vấn, cung cấp, sử dụng dịch vụ, thực hiện hợp đồng và trao đổi thông tin giữa Công ty Cổ phần Phần mềm Luvina và các chủ thể liên quan theo ý nghĩa mô tả ở dưới đây.

TT

Thuật ngữ

Ý nghĩa của thuật ngữ

1

SSD Cloud

SSD Cloud hay Soliton SecureDesktop là dịch vụ cung cấp tính năng điều khiển từ xa (remote control) thiết bị đầu cuối được cài đặt phần mềm Splashtop Streamer (gọi là “Streamer”, hay “Máy đích”) từ thiết bị đầu cuối đã cài phần mềm Soliton SecureDesktop Client (gọi là “Client” hay “Máy khách”).

Việc kết nối điều khiển từ xa được cung cấp bởi Luvina dưới hình thức dịch vụ điện toán đám mây, kết nối an toàn được mã hóa theo chuẩn mã hóa đường truyền AES 256 bit thông qua hệ thống máy chủ trung chuyển quản lý và vận hành bởi Luvina.

Chi tiết từng tính năng tham khảo hướng dẫn sử dụng.

2

Soliton, Soliton Systems

Soliton Systems K.K – Công ty IT Security cung cấp bản quyền khai thác thương mại và sử dụng sản phẩm Soliton SecureDesktop.

3

Luvina, Công ty, Chúng tôi

Công ty Cổ phần Phần mềm Luvina là đối tác – đại lý ủy quyền duy nhất tại Việt Nam của Soliton Systems.

Ngoài ra, Luvina là đơn vị vận hành hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dịch vụ và dịch vụ Khách hàng nhằm đảm bảo duy trì cung cấp dịch vụ tới Khách hàng – người dùng cuối dưới hình thức điện toán đám mây theo cam kết chất lượng quy định tại Phần III của Điều khoản – Quy ước dịch vụ này.

4

Hợp đồng

Là hợp đồng cung cấp dịch vụ SSD Cloud ký giữa Luvina và Khách hàng

5

Khách hàng

Là Chủ thể ký hợp đồng sử dụng dịch vụ SSD Cloud với Luvina

6

Đơn hàng

Là yêu cầu cung cấp dịch vụ của Khách hàng dành cho Luvina, được quy định về hình thức và cách thức sử dụng chi tiết trong Hợp đồng.

7

User

User hay người dùng thông thường, là người được cấp Tài khoản User – tài khoản với quyền sử dụng (“Quyền user”) – người dùng cuối sử dụng SSD Cloud để kết nối điều khiển máy Streamer từ máy Client.

8

Admin

Admin hay Admin user – Quản trị viên, là người được cấp Tài khoản Admin – tài khoản với quyền quản trị (“Quyền admin”) – là người sử dụng cuối như User, đồng thời có quyền quản trị các User khác (bao gồm cả Admin user), quản lý log truy cập và thiết lập các thông số sử dụng dịch vụ được cấp phép trên hệ thống.

9

SSD Streamer

SSD Streamer, Streamer, hay Máy đích (máy được điều khiển) là thiết bị đầu cuối được cài đặt phần mềm Splashtop Streamer để tiếp nhận và thực hiện tín hiệu điều khiển từ máy Client (máy Khách, hay Máy nguồn).

10

SSD Client

SSD Client, Client, máy Khách, hay Máy nguồn (máy điều khiển) là thiết bị đầu cuối được cài phần mềm Soliton SecureDesktop Client để gửi tín hiệu điều khiển đến Streamer và tiếp nhận dữ liệu màn hình đồ họa và âm thanh từ máy Streamer để tái hiện lại trên máy Client.

11

SSD Server

Là máy chủ trung chuyển được quản lý và vận hành bởi Luvina để trung gian truyền nhận dữ liệu giữa Client và Streamer, đồng thời cung cấp các phương thức tăng cường bảo mật cho toàn bộ hệ thống (mã hóa đường truyền, quản lý và xác thực người dùng, thiết bị…)

12

SSD ClientAdmin

SSD ClientAdmin (“CAdmin”) là hệ thống phần mềm web-based được phát triển bởi Luvina cho phép:

ü  Quản trị viên (Admin) của Khách hàng quản lý User, giám sát các phiên làm việc của User và các thiết bị sử dụng, kích hoạt/ngưng kích hoạt chứng chỉ số và các thiết lập khác.

ü  User tự thay đổi mật khẩu tài khoản của mình.

13

Ngày làm việc

Các ngày trừ (1) Thứ Bảy, (2) Chủ Nhật, (3) Các ngày lễ quốc gia của Việt Nam, và (4) các ngày lễ cuối năm và năm mới (29 tháng 12 đến 4 tháng 1) (tất cả đều theo giờ chuẩn Việt Nam).

14

Giờ làm việc

Đó là từ 8:30 đến 17:30 vào các ngày làm việc (cả hai đều theo giờ chuẩn Việt Nam).

15

Người quản lý của Khách hàng

Là quản trị viên – người có đủ thẩm quyền và năng lực, người chịu trách nhiệm quản trị, do Khách hàng chỉ định, chịu trách nhiệm quản lý Tài khoản Admin do Luvina bàn giao, quản lý người sử dụng trong phạm vi số lượng và thời lượng Khách hàng được cung cấp, quản lý các thiết lập dịch vụ của Khách hàng, cài đặt phần mềm, hỗ trợ người dùng dịch vụ và thực hiện hỏi đáp – trao đổi thông tin với Công ty chúng tôi khi sử dụng dịch vụ này.   

16

Phần mềm do dịch vụ chỉ định

Phần mềm được sử dụng khi sử dụng dịch vụ này do Công ty chúng tôi cung cấp hoặc chỉ định. Vui lòng tham khảo thêm các thông tin trên website hoặc liên hệ chúng tôi để biết tên phần mềm cụ thể.

17

Thiết bị sử dụng dịch vụ

Là thiết bị như PC (Windows, Mac) hoặc điện thoại thông minh (iOS, Android) mà người dùng dịch vụ sử dụng để sử dụng dịch vụ này.

18

Hệ thống dịch vụ

Là hệ thống do Công ty chúng tôi chuẩn bị để cung cấp dịch vụ này, bao gồm thiết bị máy chủ, thiết bị truyền tin, các thiết bị khác, các thiết bị cần thiết trong các dịch vụ tùy chọn, v.v. cần thiết để cung cấp dịch vụ này.

19

Thông tin thu thập

Là thông tin (thông tin người dùng, thông tin log, thông tin liên quan đến hệ điều hành, thông tin liên quan đến thiết bị, thông tin chẩn đoán, v.v.) mà Công ty chúng tôi có được từ Khách hàng thông qua dịch vụ này.

20

Trường hợp bất khả kháng

Quy định trong Hợp đồng

21

Trường hợp loại trừ

Quy định tại Mục 4 – Phần III của điều khoản này

PHẦN III – CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

 1. Công ty cam kết theo dõi hoạt động của hệ thống dịch vụ và thời gian cung cấp dịch vụ 24 giờ 1 ngày, 7 ngày 1 tuần (24/7), 365 ngày/1 năm trừ trường hợp quy định ở Mục 3 và Mục 4 phần này.
 2. Đối với tính năng “Truy cập vào Splashtop Streamer từ Soliton SecureDesktop Client” mà dịch vụ cung cấp, thời gian vận hành dịch vụ (“Uptime”) chính là thời gian có thể sử dụng dịch vụ. Uptime trong tháng được đảm bảo ở tỉ lệ (“Tỉ lệ hoạt động”) bằng hoặc lớn hơn 99.5% tương đương thời gian gián đoạn dịch vụ (“Downtime”) trong tháng nhỏ hơn hoặc bằng 0.5%.
 • Nếu thời gian vận hành dịch vụ đo theo quy định của Công ty trong tháng nhỏ hơn giá trị đảm bảo và Khách hàng không hài lòng về chất lượng dịch vụ thì Khách hàng có thể yêu cầu chấm dứt và thanh lý sớm hợp đồng. Công ty sẽ hoàn lại phần phí dịch vụ mà Khách hàng đã thanh toán cho khoảng thời gian dịch vụ còn lại không được sử dụng (thời gian từ ngày ký biên bản thanh lý sớm Hợp đồng cho đến ngày hết hạn dịch vụ theo Đơn hàng)
 • Thời gian vận hành dịch vụ được tính theo phép tính sau:

Uptime trong tháng (%) = (Tổng thời gian vận hành trong tháng – Downtime trong tháng)/ (Tổng thời gian vận hành trong tháng) *100%.

·       Tổng thời gian vận hành trong tháng là thời gian tính bằng phút từ bắt đầu ngày đầu tiên đến hết ngày cuối cùng của tháng đó.

·         Downtime trong tháng được tính dựa theo ghi chép của hệ thống giám sát dịch vụ do Công ty vận hành. Thời gian tạm dừng, gián đoạn vì những lý do nêu trong Mục 3 và Mục 4 phần này sẽ nằm trong thời gian vận hành dịch vụ

 1. Bảo trì và thông báo trước

Trường hợp Công ty có kế hoạch tạm dừng hệ thống dịch vụ để bảo trì thì ngày giờ cụ thể và khoảng thời gian dừng hệ thống, về nguyên tắc, sẽ được thông báo trước ít nhất 10 ngày trên website hoặc gửi qua địa chỉ mail đăng ký nhận thông báo của Khách hàng quy định trong Hợp đồng.

Tuy nhiên, nếu xác định là tình huống khẩn cấp, công ty có thể tạm dừng hệ thống dịch vụ ngay mà không cần thông báo trước.

 1. Các trường hợp loại trừ.

Nếu phát sinh các tình huống liên quan tới tiêu chuẩn cam kết chất lượng do các nguyên nhân sau đây thì sẽ coi là trường hợp miễn trách nhiệm, và không bảo hành chất lượng.

4.1. Trường hợp phát sinh do phần hệ thống đang sử dụng ở hệ thống dịch vụ(dịch vụ đám mây công ty khác, đường truyền, trung tâm dữ liệu…), phần mềm, công nghệ… của bên thứ ba không thuộc thẩm quyền của Công ty.

4.2. Trường hợp tiến hành bảo trì (bao gồm cả bảo trì khẩn cấp) mà buộc phải dừng hệ thống để cải thiện hiệu suất, chất lượng và an ninh thông tin của dịch vụ.

4.3. Trường hợp bị dừng tạm thời do chuyển đổi dự phòng theo yêu cầu kỹ thuật của hệ thống dịch vụ.

4.4. Trường hợp xảy ra lỗi do thiên tai, ngập nước, hỏa hoạn, chiến tranh, khủng bố…

4.5. Trường hợp xảy ra lỗi do bị hack hoặc bị tấn công DoS.

4.6. Trường hợp sử dụng dịch vụ sai mục đích, sai với bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận sử dụng.

4.7. Trường hợp sử dụng dịch vụ vượt quá các thông số kỹ thuật quy định của từng dịch vụ.

4.8. Trường hợp dịch vụ hết hạn hoặc bị ảnh hưởng bởi quy trình gia hạn, nâng cấp, chuyển đổi gói dịch vụ.

4.9. Trường hợp xảy ra lỗi do vi phạm nghĩa vụ hoặc các khoản mục cấm trong Hợp đồng.

4.10. Trường hợp gián đoạn do liên quan tới việc cài đặt, nâng cấp dịch vụ.

4.11. Trường hợp khác do nguyên nhân bất khả kháng quy định trong Hợp đồng.

4.12. Trường hợp hợp đồng sử dụng dịch vụ đó đang trong thời gian dùng miễn phí hoặc trong thời gian chạy thử, hoặc đang được mở tạm, nâng tạm thông số tài nguyên.

4.13. Trường hợp là lỗi, sự cố của hệ thống (như máy chủ quản lý, giám sát..) không gây ảnh hưởng đến thời gian vận hành dịch vụ.

4.14. Trường hợp bị dừng, gián đoạn bởi hoạt động của các thiết bị không do công ty trực tiếp quản lý, chẳng hạn như kết nối gián đoạn do nâng cấp hệ điều hành cho thiết bị sử dụng dịch vụ, hay lỗi đường truyền tới hệ thống dịch vụ của Công ty, của các thiết bị thuộc sở hữu Khách hàng (máy tính, thiết bị di động, trình duyệt…), …

4.15. Trường hợp đang sử dụng phần mềm dịch vụ có phiên bản nằm ngoài phạm vi hỗ trợ.

4.16. Trường hợp tính năng của dịch vụ vẫn chạy bình thường nhưng bị tạm dừng lại do các thao tác của khách hàng hoặc các thao tác được Công ty thực hiện theo chỉ định của Khách hàng. Và trường hợp bị tạm dừng do Khách hàng không thực hiện các tác vụ mà Công ty đã thông báo tới Khách hàng.